Onze diensten

voor uw fiscale situatie
FMG

FMG is uw partner voor de verschillende domeinen die verband houden met de administratieve, financiële, juridische en fiscale aspecten van uw bedrijf.


Accountancy

Wij bieden u een uiterst professionele dienstverlening met aangepaste tarieven. Wij willen niet alleen uw boekhoudkundige verplichtingen perfect vervullen, maar vooral een win-win-partnership aangaan, waarbij uw boekhouding een echt hulpmiddel wordt voor een goed beheer van uw onderneming, zodat u het parcours van uw onderneming op de voet kunt volgen.

Wij zien onze relatie als een proactief partnership: u kunt uw administratieve werkzaamheden verlichten en tegelijkertijd beschikt u over een krachtig en gebruiksvriendelijk hulpmiddel waarmee u de ontwikkeling van uw onderneming uitstekend kunt volgen.

Permanente vorming van onze teams

Onze teams bestaan uit ervaren medewerkers die intern continu worden opgeleid en die 40 studie-uren door het accountancykantoor betaald krijgen om externe cursussen te volgen die zijn erkend door het ITAA. Dat is een blijk van kwaliteit en ernst die onmisbaar is in een context van een aanhoudend veranderende fiscaliteit.

Financieel beheer

Dankzij onze uitstekende kennis van het beheer van kmo's en onze ervaring in de banksector helpen wij u om een optimale financieringsstructuur voor uw activiteit op te zetten, en kunnen we bij uw financiële partners ook de beste voorwaarden bedingen. We bieden u eveneens de opstelling van dashboards, balanced scorecards, prestatie-indicatoren (KPI's) en verschillende tools om uw resultaten op te volgen (kasstroomoverzicht, enz.).

Het gebruik van deze tools wordt uitvoerig met u besproken zodat u profiteert van tools die aan u zijn aangepast.

Vermogensbeheer

Behalve professioneel advies over verschillende beheeraspecten van uw bedrijf, adviseren wij u ook om een inventaris van uw vermogen op te stellen en kunnen wij u op verschillende vlakken advies verlenen. Ook bespreken we samen wat de mogelijkheden zijn om uw onderneming te gepasten tijde over te dragen. We kunnen u ook een beveiligde kluis bieden die voor u gemakkelijk toegankelijk is en die al uw belangrijke documenten bevat.

Juridische aangelegenheden

Belastingen berusten op drie factoren: werkelijkheid, boekhouding en recht.

Het wettelijke karakter van belastingen is dus een fundamenteel principe. De fiscaliteit is een rechtstak die in verschillende wetboeken is opgenomen en die alleen door ervaren juristen echt wordt beheerst. Door het complexe karakter van het fiscaal recht en de rechtspraak moet er onophoudelijk worden gecontroleerd of de aanspraken van de staat ook terecht zijn.

Fiscale optimalisatie veronderstelt een juridische analyse van de situatie en de opstelling van schriftelijke documenten. Contractrecht (aandeelhouderspact, verkoop of overname van een onderneming, leningen, auteursrechten, huur van bedrijvencentra, ...), eigendomsrecht (vruchtgebruik, erfpacht, oppervlakte, afstand van het recht op natrekking, ...) en vennootschapsrecht (reorganisatie, fusie, splitsing, emigratie/immigratie van vennootschappen, opstelling van statuten, ...) zijn onlosmakelijk verbonden met fiscale en vermogensrechtelijke structuren. In geval van betwistingen maakt de goede toepassing van het recht al het verschil!

Digitalisering is in dit kader een strategische troef. Een goede IT-infrastructuur is voor een onderneming een uitstekend middel om haar organisatie, gegevensopslag en productiviteit te verbeteren.

Digitalisering is in dit kader een strategische troef. Een goede IT-infrastructuur is voor een onderneming een uitstekend middel om haar organisatie, gegevensopslag en productiviteit te verbeteren.


Voor een optimale samenwerking worden onze accountancydiensten aangeboden met een beveiligde cloudservice. Onze cliënten hoeven zich dan ook niet te verplaatsen om hun boekhoudkundige documenten aan ons te bezorgen. Hun dossier wordt continu bijgewerkt, 7 dagen per week en 24 uur per dag. Dankzij die gratis opslagruimte kunt u uw boekhoudkundige gegevens op onze servers altijd en overal online op afstand raadplegen en beheren.


Zo kunnen wij in real-time over uw financiële situatie communiceren en u zo goed mogelijk adviseren.

Fiscaliteit

Wij bieden een dienstverlening vanuit een horizontale benadering van de fiscaliteit. U profiteert van onze specialiteiten in verschillende belastinggebieden, waarbij wij via een transversale aanpak voor elke beslissing uw voordelen op een rij zetten. Voor ons is het uiteraard belangrijk dat alle belastingverplichtingen naar behoren worden vervuld (aangifte in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw-aangifte), het strikte minimum wat u van een cijferberoeper kunt verwachten, maar het is vooral belangrijk dat u actief deelneemt aan het denkproces.

Het is daarbij essentieel om een reële langetermijnstrategie uit te werken die rekening houdt met uw situatie en uw vooruitzichten.

Het is overigens belangrijk dat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden en dat u een transversale analyse ontvangt van de fiscale effecten van uw beslissingen. Veel te vaak worden beslissingen genomen om 'belastingen te besparen', die uiteindelijk op een ander fiscaal gebied rampzalige gevolgen blijken te hebben. Dankzij onze uitstekende kennis van alle fiscale gebieden kunt u de juiste beslissingen nemen, op korte, maar vooral op lange termijn.

Wijzigingen in de wetgeving en in de specifieke situatie van de cliënt vereisen dat de aangereikte oplossingen worden opgevolgd. Om de continuïteit en de zekerheid van deze dienstverlening te waarborgen, wordt de juridische kennis verzekerd door KERDOS, een gespecialiseerde vennootschap van de groep FMG.

Al naargelang de omvang, de activiteiten of de eisen van ondernemingen, wordt aangeraden om een beroep te doen op het juridische secretariaat dat wij aanbieden en dat zich kan bezig houden met zaken als het UBO-register, oproepingen voor algemene vergaderingen, de opstelling van notulen en verslagen van de raad van bestuur, enz.

Sociaal recht is voor een bedrijf van cruciaal belang en is nauw verbonden met het fiscaal recht. Wij beschikken over een team dat daarin is gespecialiseerd en dat uw sociaal secretariaat of uw personeelsafdeling kan bijstaan.

Een specifieke dienst?

Wij kunnen u ook gerichtere hulp bieden, bijvoorbeeld:

 • -

  bij de oprichting van uw onderneming: uitwerking van het ondernemingsplan

 • -

  bij een investeringsproject dat specifieke expertise vereist inzake kredieten en/of financiële (en fiscale) constructies

 • -

  bij de overname van een onderneming: opzetten van de overnamestructuur

 • -

  bij een herstructureringstransactie: fusie, splitsing, inbreng van een activiteit, aankoop van een handelsfonds

 • -

  bijzondere fiscale verplichtingen: aangifte in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, aangifte van nalatenschap