Nieuws

Voor uw belasting
Banner
Icon Back
Het nieuws
News

fiscalité

Maandelijkse forfaitaire vergoeding van kosten eigen aan de werkgever – de RSZ heeft

Par FMG_admin

bekendgemaakt dat de onkostenvergoeding voor telewerk €132,07, i.p.v. €129,48, bedraagt.