Nieuws

Voor uw belasting
Banner
Icon Back
Het nieuws
News

fiscalité

Indexering van de dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verplaatsingen in België

Par FMG_admin

Op basis van de circulaire 2018/C/8 van 22 januari 2018 mag de bedrijfsleider die zich in België minimaal 6 uur verplaatst, een dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verplaatsingen toegekend worden die de maltijdkosten dekken. Deze vergoeding is aftrekbaar in hoofde van de vennootschap en ook niet belastbaar in hoofde van de bedrijfsleider, zolang het bedrag ervan niet hoger ligt dan dat van gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn ambtenaren toekent.

Sinds 1 februari 2022 bedraagt de vergoeding € 18,11, i.p.v. € 17,75 in 2021. Er moet echter aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn :

  • Het bedrag is gelijk aan maximum 16 x de dagelijkse vergoeding, m.a.w. max. 289,76€;
  • Het mag niet worden toegekend in geval van woonplaats-werkplaats verplaatsing, d.w.z. waar men meer dan 40 dagen/jaar werkt;
  • De vergoeding is niet cumuleerbaar met maaltijdcheques.

De vergoeding moet op de fiscale fiche 281.10 van de bedrijfsleider opgenomen worden.