Nieuws

Voor uw belasting
Banner
Icon Back
Het nieuws
ATN

fiscalité

HERWAARDERINGSCOËFFICIËNT HUURVOORDELEN

Par FMG_Client_test

Wanneer een bedrijfsleider een bebouwd onroerend goed (waarvan hij eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is) verhuurt aan de vennootschap of vereniging waar hij zijn activiteiten uitvoert, dan wordt het positieve verschil tussen de huur en 5/3 van het geherwaardeerd  kadastraal inkomen als beroepsinkomsten  beschouwd.

De herwaarderingscoëfficiënt voor het aanslagjaar 2023 (IJ 2022) werd onlangs gepubliceerd en is gelijk aan 4,86.

De herkwalificatie tot beroepsinkomsten van de huur betaald door een vennootschap aan de bedrijfsleider wordt toegepast zodra de huur groter is dan 8,1 x KI van het verhuurde onroerend goed (of deel van goed).