Een globale benadering op maat van uw behoeften

FMG is uw partner voor de verschillende domeinen die verband houden met de administratieve, financiële, juridische en fiscale aspecten van uw bedrijf.

Wij bieden u een uiterst professionele dienstverlening met aangepaste tarieven. Wij willen niet alleen uw boekhoudkundige verplichtingen perfect vervullen, maar vooral een win-win-partnership aangaan, waarbij uw boekhouding een echt hulpmiddel wordt voor een goed beheer van uw onderneming, zodat u het parcours van uw onderneming op de voet kunt volgen.

Tot wie richt Fiduciaire Montgomery zich?

LATEN WE HET EENS HEBBEN OVER UW BELASTINGSITUATIE

Neem contact met ons op

Particulieren

Van de optimalisering van het loonpakket tot vermogensplanning of successieplanning: ons accountancykantoor beschikt over alle vaardigheden om de beste oplossing uit te stippelen, rekening houdend met internationale aspecten zoals de status van expats of de uitwisseling van informatie met buitenlandse instanties. We kunnen ook helpen bij heel wat belangrijke levensgebeurtenissen, zoals een overlijden of een scheiding.

Eenmanszaken

Ons accountancykantoor begeleidt zeer uiteenlopende ondernemingen en houdt daarbij rekening met hun specifieke kenmerken en in welke ontwikkelingsfase ze zich bevinden, om ze te begeleiden op het hele parcours, van de oprichting tot hun uitbreiding, via investeringen en financieringen.

Vrije beroepen

Vrije beroepen vereisen een specifieke, enigszins andere benadering. Advocaten hebben bijvoorbeeld niet dezelfde vaardigheden nodig als pakweg artsen, voor wie er specifieke btw-regelingen en andere structuren gelden (zelfstandige groeperingen).

Vennootschappen

Vennootschappen zijn er in alle sectoren en het beheer van deze rechtspersonen is nauw verbonden met andere disciplines, zoals fusies, splitsingen, aandeleninkopen, joint ventures, tijdelijke verenigingen, MBO's, LBO's, audits, ondernemingsplannen, waarderingen, verkopen van effecten, opties, warrants, ... waar het zakenleven van doordrongen is. Ons accountancykantoor houdt zich zowel bezig met micro-ondernemingen als met Belgische of internationale groepen.

Patrimoniumvennootschappen

Om zeer uiteenlopende redenen (nalatenschappen, risicobeheer, verkoop van ondernemingen, fiscale optimalisatie, ...) wordt aangeraden om vermogensrechtelijke activa onder te brengen in aparte juridische entiteiten om ze te beschermen. Wat dat betreft zijn maatschappen nog steeds populair.

De non-profitsector

Deze sector omvat sterk uiteenlopende activiteiten – cultuur, sport, ideologie – en paradoxaal genoeg leunt ze vaak nauw aan bij de wereld van de bedrijven en de privévermogens. Ook deze sector heeft haar eigen specifieke structuren, zoals vzw's en stichtingen. Sponsoring, mecenaat, vergoeding van vrijwilligers en btw-problematiek zijn aspecten waarover er binnen deze sector vaak vragen worden gesteld.

3 begrippen die ons

typeren