Nieuws

Voor uw belasting
Banner
Icon Back
Het nieuws
Cinéma - Théâtre

fiscalité

Grensbedragen voor tax-shelter startups en scale-ups

Par FMG_admin

Een belastingvermindering is al enkele jaren toegekend aan burgers die in een startende kleine onderneming (tax-shelter startups) en/of een klein groeibedrijf (tax-shelter scale-ups) investeren. De belastingvermindering bedraagt 30% van het bedrag dat in een startende kleine onderneming is geïnvesteerd, tot 40% in het geval van een microvennootschap. De vermindering bedraagt 25 % van het bedrag indien het over een klein groeibedrijf gaat. Let op, deze belastingvermindering kan niet omgezet worden in een belastingkrediet.

De programmawet van 27 december 2021 (BS 31 december 2021) zorgt voor een verdubbeling van de maximale kapitaalinbreng die de vennootschappen kunnen ontvangen en die recht geeft op een belastingvermindering voor de investeerders, met ingang van 1 januari 2021. Kleine vennootschappen of kleine groeibedrijven kunnen respectievelijk € 500.000 en € 1.000.000 ophalen.

De investeerders kunnen maximum € 100.000 per persoon en per aanslagjaar investeren.